info@huggermugger.com.tr
0232 335 14 47

Haber Detay - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
Paylaş:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
4/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 7/1/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

   1. ÖTV BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 ekindeki (III) sayılı listede yer alan mallardan alkollü içkiler ve tütün mamullerinin tesliminden doğan ÖTV'nin beyanında düzenlenen (3A) ve (3B) numaralı ÖTV beyannamelerinin içeriği, Ocak 2011 dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Buna göre Ocak 2011 dönemine ait olup, 1/2/2011 ila 15/2/2011 tarihleri arasında (3A) ve (3B) numaralı ÖTV beyannamelerini verecek olan mükelleflerin, yenilenmiş beyanname programlarını bilgisayarlarına indirmek suretiyle bu beyannameleri düzenlemeleri gerekmektedir.

             2. ÖTV BİLDİRİMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

             a) 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin2 "Bildirimler" başlıklı (12.3.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "12.3. Bildirimler

             ÖTV Kanununa ekli “(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar[1]  ile (III) ve (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanlar, bir ay içinde ithal ettikleri ÖTV'ye tabi mallarla ilgili (EK: 6, EK: 7, EK: 8, EK: 9 ve EK: 10) bildirim formlarını, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine göndereceklerdir.